Monday, 4 Mar 2024

NY (New York) salsa

 

Storbyen New York har utallige muligheter, og omtales ofte som byen som ikke sover. Og en av tingene man kan gjøre når man ikke sover, er å danse salsa. New York har nemlig sin egen lille utgave av salsa, i tillegg til en lang liste over arrangementer hvor salsa er hovedpersonen.

New York har hatt to bølger med salsainspirert innflytelse. Dette har vært med på å skape en helt unik New York salsa-stil.

Først på 1950-1960 tallet, når revolusjonen på Cuba hadde tatt sted og flere immigranter søkte lykken i New York, introduserte salsa, under navnet “mambo” i New York.

Et par tiår senere, på slutten av 1970-tallet, var den en stor innvandring til New York fra Puerto Rico. Disse bidro til at New York fikk sin egen stil innenfor salsa, også kalt “NuYorican” tiden. En av forkjemperne for å bringe salsa til det dansen betyr for storbyen New York i dag, var Hèctor Lavoe, som også har bidratt til å gjøre salsa og moderne latinsk dans populært verden over. Et annet kjent navn innenfor New York-salsaen er Eddie Torres, som ofte omtales som personen som gjorde denne stilen populær – men han var altså ikke personen som skapte denne grenen innenfor salsa.

Salsa i New York-stil blir utført i en form av et åttetall på gulvet, hvor dansepartnerne er vendt mot hverandre mesteparten av tiden. I motsetning til andre salsastiler, legger New York-stilen vekt på det andre dunket. Etiketten bak dansestilen er å være nær partneren sin, og å unngå å bruke store deler av gulvet, samt mange snurrer og kompliserte bevegelser.

magazine-o